Dożynki Gminno- Parafialne 2017

W niedzielę, 3 września w kościele parafialnym w Piotrkowie odbyła się uroczystość dożynkowa. Dziękczynną Mszę św. odprawił
ks. Proboszcz Krzysztof Gąsiorowski, który poświęcił także przyniesione przez gospodarzy wieńce, chleby, ciasta i owoce.

Po Mszy św. z towarzyszeniem orkiestry strażackiej zebrani udali się do nowo wybudowanego przedszkola. W obecności władz lokalnych na czele
z Burmistrzem Sławomirem Boguckim, starszym inspektorem Kuratorium Oświaty i Wychowania Andrzejem Gralakiem, dyrektorami: przedszkola i szkół oraz Piotrkowianami, ks. Proboszcz poświęcił nowy obiekt po czym przecięto uroczyście wstęgę.

Po części oficjalnej nastąpiła część rozrywkowa dla dzieci i dorosłych.