Wigilia Paschalna

Wigilia Paschalna rozpoczyna się wieczorem w Wielką Sobotę i jest już świętowaniem zmartwychwstania Chrystusa. Składa się z czterech części, z których każda odwołuje się do innego symbolu nowego życia – światła, słowa, wody i uczty. Liturgia rozpoczyna się przed kościołem od poświęcenia ognia oraz paschału – świecy symbolizującej Zmartwychwstałego.